Please get in touch if you have any questions, interests or business ideas.

GET IN TOUCHno thanks!

khotamlopvinahome

  • 在住国:日本
  • 現在地:未設定
  • 出身国:日本
  • 出身地:未設定

Kho tấm lợp VinaHome là nhà sản xuất tấm lợp lấy sáng đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy móc và công nghệ của Châu Âu. Với cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

支援者になっているプロジェクトはまだありません。