Please get in touch if you have any questions, interests or business ideas.

GET IN TOUCHno thanks!

Top Yen Bai

  • 在住国:日本
  • 現在地:未設定
  • 出身国:日本
  • 出身地:未設定

Top Yên Bái AZ bắt nguồn từ cuộc thi viết về quê hương yêu dấu mà ZMar tổ chức. Thông qua cuộc thi và thành lập trang web topYenbaiaz.com, Đội ngũ phát triển trang web đã tạo nên một nền tảng thú vị để gửi gắm yêu thương và kết nối mọi người với tỉnh Yên Bái.

支援者になっているプロジェクトはまだありません。