Please get in touch if you have any questions, interests or business ideas.

GET IN TOUCHno thanks!

datxanhmiendong

  • 在住国:南極大陸
  • 出身国:日本
  • 出身地:未設定

Đất Xanh Miền Đông (tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Đất Xanh Miền Đông ) là công ty thành viên của tập đoàn Đất Xanh. Công ty được hành lập vào tháng 6/2019 tại Bình Dương, chỉ với hơn 30 cán bộ nhân viên. Tính đến 2020, Đất Xanh Miền Đông đã có hơn 200 CBNV trên toàn hệ thống, với 1 trụ sở được đặt tại Bình Dương, 3 VP. giao dịch tại: TPHCM, Bình Phước, Đồng Nai. Website: https://datxanhmiendong.co/ Địa chỉ: RP67+R3 Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: datxanhmiendong.co@gmail.com Hotline: 0934717986 #datxanhmiendong #congtydatxanhmiendong #datxanh #datxanh_miendong #dxmd

投稿したプロジェクトはまだありません。