Please get in touch if you have any questions, interests or business ideas.

GET IN TOUCHno thanks!

mekoongmedia

  • 在住国:日本
  • 現在地:未設定
  • 出身国:日本
  • 出身地:未設定

Mekoong Media là công ty truyền thông dịch vụ chuyên cung cấp các dịch vụ Marketing tổng thể, xin giấy phép quảng cáo, dịch vụ tổ chức sự kiện,... Bên cạnh đó còn có các dịch vụ in ấn, các dịch vụ liên quan đến website cho đến các dịch vụ booking nền tảng số tại thành phố Hồ Chí Minh với giá rẻ hàng đầu. Địa chỉ: 76 Đ. Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh SĐT: 0879071727 Website: https://mekoongmedia.com/ Map: Hashtag: #mekoongmedia #marketingonline #marketingoffline #thietke #inan #xingiayphep #quangcao https://www.facebook.com/mekoongmedia https://twitter.com/mekoongmedia https://www.pinterest.com/mekoongmedia/ https://www.youtube.com/@mekoongmedia https://www.instagram.com/mekoongmedia/ https://www.linkedin.com/in/mekoongmedia https://www.tumblr.com/mekoongmedia https://about.me/mekoongmedia

支援者になっているプロジェクトはまだありません。